Planning 2019

PLANNING JAFA FESTIVAL 2019

DATUM

ACTIVITEIT

16
oktober 2018

Gezamenlijke kick-off & masterclass montage voor docenten. Locatie Ludger College Doetinchem

14
oktober 2018

11 januari
2019

Deadline inleveren posters voor posterwedstrijd

15 februari 2019

Dit is de deadline voor het aanleveren van de deelnemende films bij . Aanleveren via Wetransfer. (https://www.wetransfer.com)

06 april
2019

JAFA 2019

11 april
2019

Evaluatie JAFA 2019