Planning 2020

PLANNING JAFA FILMFESTIVAL 2020

DATUM

ACTIVITEIT

Januari/ Februari 2020

Festivalposter wordt uitgekozen.

21 februari 2020

Dit is de deadline voor het aanleveren van de deelnemende films bij Anita Nijland Aanleveren via Wetransfer. (https://www.wetransfer.com)

24 februari 2020

De digitale versie van de winnende poster 2020 wordt per mail naar de scholen gestuurd.

06  maart 2020

DRU Industriepark Marketing zal een voorbeeld van een persbericht naar de scholen sturen. De scholen zullen in eigen omgeving voor extra publiciteit zorgen.

06  maart
2020

De (door Anita Nijland) gecheckte deelnemende films worden  naar de jury opgestuurd.

18  maart
2020

Na het juryberaad worden de genomineerde films aan de scholen bekend gemaakt.

De vrijkaarten voor de prijsuitreiking van het festival worden op basis van het aantal genomineerde films per post naar de scholen gestuurd. Max 10 vrijkaarten per deelnemende film.

23  maart
2020

Het programma voor de JAFA workshopsdag & het filmfestival 2020 is klaar en wordt digitaal naar de scholen gestuurd.

8      april
2020

JAFA workshopsdag:  aanvang 09.00 uur.

Prijsuitreiking voor de JAFA filmfestivalwedstrijd: aanvang 14.00 uur.

16    april
2020

Van 16.00 tot 18.00 uur: evaluatie van het festival. Prijzen en juryrapporten worden overgedragen aan de deelnemende scholen. Na afloop is er de mogelijkheid om samen te blijven eten.